Zásady ochrany soukromí - aplikace NavTrain

Betrian a.s. dodržuje tato pravidla ohledně soukromí uživatelů a jejich údajů:

  • věnujeme oblasti ochraně osobních údajů našich uživatelů zvýšenou pozornost a přijímáme opatření k zabezpečení dat o našich uživatelích a jejich ochraně před zneužitím, respektujeme soukromí
  • řídíme se platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů
  • údaje o našich uživatelích shromažďujeme za účelem zlepšování našich služeb

Při použití aplikace NavTrain shromažďujeme následující údaje:

  • uživatelské jméno
  • heslo (v šifrované podobě)
  • poloha zařízení (je nezbytně nutná pro správnou funkci aplikace NavTrain)
  • údaje o rychlosti

Dále shromažďujeme statistická data, abychom rozuměli tomu, jak aplikaci používáte. Díky nim naše služby zlepšujeme. Statistická data jsou shromažďována anonymně.

Shromažďujeme tato statistická data:

  • technické údaje zařízení, hardwaru a operačním systému (tato data jsou použita výhradně pro interní analytické účely a technickou podporu uživatelů)
  • údaje o tom, jak s aplikací NavTrain pracujete, jak často a jakým způsobem využíváte její funkce (na základě těchto dat pracujeme na dalším vývoji a zlepšování aplikace)

Všechny údaje jsou shromažďovány a odesílány s důrazem na ochranu vašeho soukromí. Data nepředáváme žádné třetí straně.

Co ještě děláme s vašimi daty:

Pokud využijete funkci upozornění na chybu v mapě nebo v aplikaci NavTrain, shromažďujeme kromě Vaší identifikace i další údaje potřebné k odstranění chyby:

  • poloha, údaje o vašich akcích v aplikaci v okamžiku upozornění na chybu, podrobnosti o vašem mobilním operačním systému

Informace jsou následně použity k vyřešení vašeho problému s aplikací NavTrain.

Pokud se přihlásíte do aplikace, můžete kdykoliv požádat o smazání vašeho účtu včetně všech vašich dat.

Kdo další má přístup k datům NavTrain:

Údaje zpracovává Betrian a.s. (jako Správce) v souladu s výše uvedenými pravidly.

Údaje nesdílíme s neznámými třetími stranami. V určitých situacích mohou být anonymizované údaje poskytnuty dalším zpracovatelům údajů s cílem poskytnout službu a zlepšit vaši uživatelskou zkušenost. 

Naši zpracovatelé:

Google – Google, LLC – Služba Ochrana soukromí Google Analytics – slouží k získávání produktových statistik.