Časté otázky (Q&A)

 • Nebude nasazením dalšího systému strojvůdce zbytečně rozptýlen?

  NavAlarm nevyžaduje žádnou obsluhu ani další displeje a instaluje se na tablet strojvůdce přímo do aplikace NavTrain, která zobrazí varování. Pokud NavTrain nemáte, instaluje se na běžný tablet samostatně.

 • LTE není všude. To pak přestane NavAlarm fungovat?

  Vůbec ne. K vyhlášení varování není LTE potřeba a není - li k dispozici, je zde přímá radiokomunikace vlak - vlak. LTE pokrývá 98 % území a za běžného provozu si vlaky přes LTE mezi sebou vyměňují informace, které si vlak průběžně aktualizuje a pamatuje, ale k výpadek LTE nemá na funkci NavAlarm vliv.

 • Na družicovou navigaci má vliv počasí, zářezy a tunely, trakční vedení a krytá nádraží. Jak byste chtěli dosáhnout potřebnou přesnost pro určení pojížděné koleje?

  Družicový signál je sice základní zdroj polohy, ale ne jediný. Soustava dalších čidel, korekčních signálů a algoritmů, vlastní mapa, to vše zajišťuje přesnost polohy i v náročných podmínkách. NavCom a NavCom X spoléhají hlavně na evropské družice. Zejména Galileo je znám svou přesností, která se bude dále zlepšovat. Na těchto principech funguje primární zabezpečení autonomního vzletu i přistávání letadel v trojrozměrném prostoru. Proč by nemohl vlak ve vymezených dvourozměrných kolejích využívat tento systém pro varovný systém jako sekundární zabezpečení?

 • Co takový systém stojí? Není lépe nainstalovat všude primární zabezpečovač ETCS?

  Právě cena a rychlost implementace jsou hlavní důvody pro zavedení sekundárního zabezpečení i jako redundantní vrstva tam, kde je ETCS plánováno. Nízká cena je dosažena proto, že se vlak si veze vše potřebné s sebou a do kolejiště se nic neinstaluje. Odpadají tak desítky miliard nákladů. Navíc se využívá harmonizovaných, globálně interoperabilních průmyslových produktů, které jsou díky masové produkci výrazně levnější, než speciální výroba např. ETCS. Přesto produkty splňují parametry drážních norem a mohou být instalovány v souladu s legislativou. Otevřená, modulární architektura tzv. microservices navíc umožňuje do systému integrovat nové technologie bez nutnosti výměny celku, například různé radiové frekvence, nové typy čidel, budoucí standard FRMCS, který brzy nahradí GSM-R a bude schopen přenášet dostatečné objemy dat.

 • Takže NavAlarm ETCS nahrazuje?

  Ne, sekundární zabezpečení nemůže ETCS nahradit. Je však lépe mít na tratích alespoň NavAlarm, pomocníka strojvůdce, než systémově spoléhat na neomylnost člověka a předpisy, jako "hlavní zabezpečovací systém." Při nasazení na NavAlarmu na nezabezpečené tratě se sice zásadně sníží počet nehod a incidentů, ale sekundární systémy nikdy primární zabezpečovač nahrazovat nebudou. Fungují na jiné logice - kontrolují lidi a primární zabezpečovače (které občas také selžou), zda plní svou funkci a tvoří tak doplňkovou, redundantní vrstvu, běžnou všude tam, kde jde o bezpečnost lidí. Evropský zabezpečovač ETCS brzy dokončí svou zásadní inovaci na tzv. level 3 a pak je nutné jej instalovat co nedříve a na co největší počet tratí. Level 3 již bazíruje na propustném komunikačním systému FRMCS a bude rovněž umožňovat družicovou lokalizaci vlaků. Věříme, že ČR bude u toho se svými technologiemi a spojení primárního a sekundárního zabezpečení významně zvýší bezpečnost na evropských železnicích.

 • Není nasazení NavAlarm v místech s ETCS zbytečné?

  Není. U systémů ETCS hraje jistou roli lidský faktor, například při zadávání údajů o vlaku strojvůdcem, dále jde o kompatibilitu softwarových verzí, komplikované a nejednotné ovládání, zejména starších verzí ETCS. Nikdy nelze vyloučit chybu či selhání člověka, nebo technických komponent. Pro takové okamžiky je vždy dobré mít sekundární systém, který upozorní strojvůdce na hrozící nebezpečí. Po prověření několikaletým provozem bude možné díky sekundárnímu systému i zastavit vlak.

 • Všichni si musí pořídit Váš systém? To je jasný vendor lock - in, ne?

  Naopak, jako jedni z prvních na dráze využíváme jinde obvyklé otevřené architektury a globálních standardů, vytváříme u jednotlivých modulů otevřená rozhraní, na která mohou navázat další výrobci - jsme velmi otevření spolupráci. Někdy se tomu říká COST - Commercially available of the Shelf. Při vývoji všech našich produktů se absolutně vyhýbáme jakémukoliv budování vendor lock-in. Takže systém NavAlarm je postaven tak, aby dokázal přijímat polohová data i z jiných systémů, které si případně dopravci pořídí, budou-li mít garantovánu dostatečnou přesnost a spolehlivost. Stejně tak jako naše jednotky NavCom dokáží odesílat svá data na rozhraní jakéhokoliv systému, který bude mít ambici indikovat potenciální srážky vlaků, nebo prostě jen pro svou funkci potřebuje polohová data či kvalitní komunikaci. Jsme proti uzavřenosti stávajících drážních systémů, které činí v konečném důsledku železnici méně spolehlivou a každopádně extrémně drahou.

 • Signál GPS lze snadno podvrhnout, není toto potenciální bezpečnostní riziko?

  Možnost podvrhu i rušení zejména u amerického GPS skutečně existuje, ale Evropská vesmírná agentura je si této situace dobře vědoma a její systém Galileo má různé metody, jak se tomu bránit. Proto s vesmírnou agenturou na vývoji úzce spolupracujeme. Naštěstí vlak není letadlo a v případě detekce rušení, nebo podvrhu může spoléhat na další čidla, nebo vlak úplně zastavit. Ukrajinský konflikt ukazuje, že družicové systémy a LTE fungují jako nejspolehlivější systémy i v případě války.

Chybí zde odpověď na váš dotaz?

Napište nám, děkujeme.

Na vývoji spolupracujeme

Funkce navrhujeme ve spolupráci se strojvůdci Federace strojvůdců České republiky

Federace strojvůdců ČR