NavAlarm

antikolizní systém RCAS

NavAlarm

antikolizní systém RCAS

Inteligentní vyhodnocovací analýza nepotřebuje na jednokolejkách ani údaje o postavení vlakové cesty od správce infrastruktury. A právě tam je nehod nejvíce.

Sekundární bezpečnostní systém NavAlarm

NavAlarm je sekundární bezpečnostní systém určený pro vlakové tratě, kde není v provozu jednotný Evropský zabezpečovací systém ETCS, nebo se teprve plánuje.

I s ETCS ale může dojít k lidskému selhání a potenciální kolizi. Proto lze na zabezpečených tratích NavAlarm využít jako druhou – redundantní – vrstvu bezpečnosti.

Pomocí vestavěné lokalizační jednotky NavCom dokáže NavAlarm spolehlivě určit pojížděnou kolej.

Na rozdíl od běžných lokalizačních systémů (postavených na bázi standardních GNSS přijímačů) může NavAlarm zvýšit bezpečnost i na vícekolejných tratích.

Systém je vyvíjen s ohledem na mezinárodní standardy, počítá se s jeho kompatibilitou s ETCS Level 3. Díky tomu přinášejí NavAlarm a NavCom mezinárodní přesah a jejich působnost není omezena pouze na Českou republiku.

Sekundární bezpečnostní systém NavAlarm

NavAlarm je sekundární bezpečnostní systém určený pro vlakové tratě, kde není v provozu jednotný Evropský zabezpečovací systém ETCS, nebo se teprve plánuje.

I s ETCS ale může dojít k lidskému selhání a potenciální kolizi. Proto lze na zabezpečených tratích NavAlarm využít jako druhou – redundantní – vrstvu bezpečnosti.

Pomocí vestavěné lokalizační jednotky NavCom dokáže NavAlarm spolehlivě určit pojížděnou kolej.

Na rozdíl od běžných lokalizačních systémů (postavených na bázi standardních GNSS přijímačů) může NavAlarm zvýšit bezpečnost i na vícekolejných tratích.

Systém je vyvíjen s ohledem na mezinárodní standardy, počítá se s jeho kompatibilitou s ETCS Level 3. Díky tomu přinášejí NavAlarm a NavCom mezinárodní přesah a jejich působnost není omezena pouze na Českou republiku.

Jak NavAlarm funguje

Lokalizační jednotka určí na decimetry přesně polohu vlaku a tím i pojížděnou kolej. Vlak klíčové informace (vlastní ID, ID pojížděné koleje, přesnou polohu a vektor pohybu) vysílá do svého okolí (rádiově) a na operační řízení (LTE nebo FRMCS). Pokud jsou identifikovány dva vlaky na stejné koleji, spustí se alarm.

Přednosti systému NavAlarm

NavAlarm funguje díky precizní lokalizační a komunikační jednotce NavCom a systémové logice (embedded systém) běžící na pozadí.

Díky schopnosti jednotky NavCom komunikovat mezi jednotkami navzájem a vestavěné logice dokáže NavAlarm identifikovat hrozící kolizi i v místech s nedostupným mobilním signálem.

Vlaky si všechny klíčové informace řeknou v bezpečné vzdálenosti přímo mezi sebou a nepotřebují žádnou dodatečnou komunikační síť.

Na vývoji spolupracujeme

Funkce navrhujeme ve spolupráci se strojvůdci Federace strojvůdců České republiky

Federace strojvůdců ČR