NavTrain

mozek celého systému

NavTrain

mozek celého systému

Díky NavTrain vidí strojvůdce ihned a přehledně vše, co potřebuje pro právě projížděný úsek. Aplikace ho upozorní na kritická místa nebo hrozící chyby.

O aplikaci NavTrain

Aplikace NavTrain strojvůdci během jízdy zobrazuje jeho polohu a prvky TJŘ + TTP vztažené právě k aktuální poloze a k vedenému vlaku.

Základní obrazovka aplikace je rozdělena na dvě části. Ve spodní části se zobrazuje jízdní řád, který se automaticky aktualizuje podle průjezdu vlaku stanicemi. V horní části se strojvůdci ukazují aktuálně platné prvky TTP vztažené k místu, kudy vlak právě projíždí.

Prvky TTP se zobrazují buď v mapě, nebo v logaritmické tabulce ve stylu ETCS. Oba pohledy lze mezi sebou libovolně přepínat. Případně lze manažerským nastavením vynutit strojvůdci jen jeden z pohledů.

O aplikaci NavTrain

Aplikace NavTrain strojvůdci během jízdy zobrazuje jeho polohu a prvky TJŘ + TTP vztažené právě k aktuální poloze a k vedenému vlaku.

Základní obrazovka aplikace je rozdělena na dvě části. Ve spodní části se zobrazuje jízdní řád, který se automaticky aktualizuje podle průjezdu vlaku stanicemi. V horní části se strojvůdci ukazují aktuálně platné prvky TTP vztažené k místu, kudy vlak právě projíždí.

Prvky TTP se zobrazují buď v mapě, nebo v logaritmické tabulce ve stylu ETCS. Oba pohledy lze mezi sebou libovolně přepínat. Případně lze manažerským nastavením vynutit strojvůdci jen jeden z pohledů.

Přehrát video

Včas (na zábrzdnou vzdálenost) upozorní na potenciální rizika

Očekávaná/překročená rychlost

Změna systému napájení

Otevřený přejezd

Další volitelná upozornění

Všechna data na jednom místě. Přehledně a rychle.

Poloha vlaku

Aplikace během jízdy získává přesnou polohu z jednotky NavCom, nebo NavCom X.

TTP a TJŘ

Aplikace díky poloze a podle příslušné hodnoty staničení (kilometrická vzdálenost prvků na trati) zobrazuje prvky TTP a TJŘ. Pohled na jízdní řád lze zvětšit na celou obrazovku.

Stanice a brždění

Strojvůdci se rovněž zobrazuje základní rádiové spojení a data z mezinárodní zprávy o brždění. Má-li NavTrain dodatečná data ke stanici, strojvůdce si tato data může zobrazit.

Informace v předstihu

Aplikace strojvůdce včas informuje o všem, co ho na trati čeká. A to vždy v bezpečném předstihu odpovídajícím dvojnásobku zábrzdné vzdálenosti.

Maximální rychlost

Strojvůdce vidí maximální rychlost, kterou může svým vlakem na daném úseku pojíždět.

Otevřený přejezd

V případě, že strojvůdce v rozkazu obdržel informaci o otevřeném přejezdu, může si takový přejezd v aplikaci jednoduše označit. Na otevřený přejezd je v průběhu jízdy včas upozorněn.

Vždy funkční. Vždy aktuální.

Data SŽ

Data se stahují ze systémů Správy železnic před zahájením konkrétní jízdy.

Práce offline

NavTrain pracuje perfektně i off-line. Během jízdy nemusíte být připojení k internetu.

Automatické aktualizace

Kdykoli vlak staví ve stanici, dochází k aktualizaci všech důležitých dat.

Děláme práci strojvedoucího lehčí a bezpečnější

Strojvůdce se díky aplikaci NavTrain může jednodušeji a lépe připravit na jízdu. Zejména chystá-li se na trať, kterou dlouho neprojížděl.

Strojvůdce může za jízdy hlásit chyby manažera infrastruktury - špatnou pozici prvku TTP, zarůstající návěst apod. S hlášením se uloží aktuální poloha vlaku a všechny zobrazené informace.

V situacích, kdy strojvůdce během jízdy řeší více úkonů najednou, mu aplikace dává jistotu, že na trati nic důležitého nepřehlédl.

Na vývoji spolupracujeme

Funkce navrhujeme ve spolupráci se strojvůdci Federace strojvůdců České republiky

Federace strojvůdců ČR