Zásady ochrany soukromí - aplikace NavSim

Betrian a.s. dodržuje tato pravidla ohledně soukromí uživatelů a jejich údajů:

  • věnujeme oblasti ochraně osobních údajů našich uživatelů zvýšenou pozornost a přijímáme opatření k zabezpečení dat o našich uživatelích a jejich ochraně před zneužitím, respektujeme soukromí
  • řídíme se platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů
  • údaje o našich uživatelích shromažďujeme za účelem zlepšování našich služeb

Při použití aplikace NavSim shromažďujeme následující údaje:

  • uživatelské jméno
  • heslo (v šifrované podobě)
  • poloha zařízení (je nezbytně nutná pro správnou funkci aplikace NavSim)

Dále shromažďujeme statistická data, abychom rozuměli tomu, jak aplikaci používáte. Díky nim naše služby zlepšujeme. Statistická data jsou shromažďována anonymně.

Shromažďujeme tato statistická data:

  • technické údaje zařízení, hardwaru a operačním systému (tato data jsou použita výhradně pro interní analytické účely a technickou podporu uživatelů)
  • údaje o tom, jak s aplikací NavSim pracujete, jak často a jakým způsobem využíváte její funkce (na základě těchto dat pracujeme na dalším vývoji a zlepšování aplikace)

Všechny údaje jsou shromažďovány a odesílány s důrazem na ochranu vašeho soukromí. Data nepředáváme žádné třetí straně.

Co ještě děláme s vašimi daty:

Pokud využijete funkci upozornění na chybu v mapě nebo v aplikaci NavSim, shromažďujeme kromě Vaší identifikace i další údaje potřebné k odstranění chyby:

  • poloha, údaje o vašich akcích v aplikaci v okamžiku upozornění na chybu, podrobnosti o vašem mobilním operačním systému

Informace jsou následně použity k vyřešení vašeho problému s aplikací NavSim.

Pokud se přihlásíte do aplikace, můžete kdykoliv požádat o smazání vašeho účtu včetně všech vašich dat.

Kdo další má přístup k datům NavSim:

Údaje zpracovává Betrian a.s. (jako Správce) v souladu s výše uvedenými pravidly.

Údaje nesdílíme s neznámými třetími stranami. V určitých situacích mohou být anonymizované údaje poskytnuty dalším zpracovatelům údajů s cílem poskytnout službu a zlepšit vaši uživatelskou zkušenost. 

Naši zpracovatelé:

Google – Google, LLC – Služba Ochrana soukromí Google Analytics – slouží k získávání produktových statistik.