Železniční simulátor pomáhá začínajícím i zkušeným strojvůdcům

Tisková zpráva
V Brně 23. února 2023

Železniční simulátor pomáhá začínajícím i zkušeným strojvůdcům

Tisková zpráva
V Brně 23. února 2023

Usnadnit orientaci, upozornit na aktuální změny traťových poměrů: Přípravu strojvůdců na plánované jízdy výrazně zlepšuje aplikace Simulátor jízdy, který vyvinula skupina Betrian Group jako samostatně spustitelný modul už používané vlakové navigace NavTrain.

„Vizualizace konkrétních změn zajistí, že strojvůdce žádnou podstatnou změnu v prvcích Tabulky traťových poměrů (TTP) nepřehlédne a na trať bude vždy perfektně připraven,“ vysvětluje Petr Sec, produktový manažer Betrianu. TTP znázorňuje například polohy stanic, přejezdů či návěstidel a technické parametry trati. Aplikace umožňuje zobrazit změny v TTP samostatně, čímž strojvůdce přehledně zjistí, co je na trati od jeho poslední jízdy nového. Dokonce může porovnávat TTP téže trati z různé doby. Systém rovněž pracuje s trasami vlaků (TJŘ – Tabelární jízdní řád), tedy s údaji o aktuálním provozu.

„Velké uplatnění našeho simulátoru také vidíme pro seznámení s tratí, pokud na ní strojvůdce ještě nejel,“ doplňuje Petr Sec k simulátoru, který Betrian vyvíjel ve spolupráci se strojvůdci: “Máme odezvu z provozu, že tento způsob zobrazování TTP usnadňuje práci a je přehlednější než dokumenty ve formátu PDF,” řekl k tomu Martin Svojanovský, člen představenstva ČD Cargo pro provoz.

Snadné ovládání

NavSim nevyžaduje náročné technické úpravy ani speciální dovednosti. Strojvůdci ČD Cargo už používají navigaci NavTrain, která rovněž pracuje s daty reálného železničního provozu. „Přidanou hodnotou tu jsou režimy změn, možnost více pracovat s porovnáním dat o TTP v průběhu času. Pro navigaci by to bylo nadbytečné, zkušenost velí tyto provozně-kritické aplikace zachovat co nejvíce štíhlé,“ popisuje novinky spojené se simulátorem Petr Sec.  A uzavírá:  „Vidíme přínos pro vyšší efektivitu při zaškolování nových strojvůdců. Aplikace také pomáhá zkušeným strojvůdcům orientovat se ve změnách prvků TTP na tratích, které delší dobu neprojížděli. Zásadním způsobem tak přispívá k vyšší bezpečnosti železničního provozu i ke snížení stresové zátěže strojvedoucích.

Betrian Group

Betrian Group se kromě vývoje hardwaru, softwaru a digitalizace procesů od roku 2018 zaměřuje na drážní oblast. Vyvíjí technologie autonomního řízení vlaků, systém proti srážkám vlaků RCAS* a chytré asistenty pro bezpečnější jízdu vlaků. Svými inovacemi plánuje v budoucnu přispět k modernizaci evropského zabezpečení ETCS.

*RCAS (Rail Collision Avoidance System)

www.betriangroup.cz
www.navsuite.cz

Více informací poskytne:

Petr Sec
e-mail: petr.sec@betrian.cz
tel. +420 721 866 000

Sledujte naše novinky na Twitteru:  www.twitter.com/a_betrian

Na vývoji spolupracujeme

Funkce navrhujeme ve spolupráci se strojvůdci Federace strojvůdců České republiky

Federace strojvůdců ČR