Vlaková navigace z Brna pomáhá strojvůdcům a přispívá bezpečnosti provozu

Tisková zpráva
V Brně 23. srpna 2022

Vlaková navigace z Brna pomáhá strojvůdcům a přispívá bezpečnosti provozu

Tisková zpráva
V Brně 23. srpna 2022

„Strojvůdci se s NavTrainem na trati cítí jistější.”

Tomáš Tóth, ČD Cargo.

Ve spolupráci s nákladním železničním dopravcem ČD Cargo a Federací strojvůdců ČR a vyvinula brněnská Betrian Group vlakovou navigaci NavTrain. Zjednodušuje poskytování informací, které strojvedoucí musí mít během jízdy k dispozici. “Jsou to hlavně údaje o aktuální povolené rychlosti, důležitých příkazech na trati, návěstidlech či přejezdech. Navigace vytřídí strojvůdci jen to, co právě potřebuje podle aktuální polohy vlaku. Dovede upozornit na různé mimořádnosti včetně situace, kdy se strojvůdce dopustí chyby. Hlavně však těmto chybám předchází,” přiblížil Stanislav Trtek, konzultant Betrian Group. Lidský faktor stojí podle Drážní inspekce a Správy železnic za většinou nehod. NavTrain zatím dovede strojvůdce upozornit na překročení maximální rychlosti v daném úseku nebo na to, že se vlak blíží k otevřenému přejezdu, kde je nařízena jízda se zvýšenou opatrností. Brzy budou k navigaci patřit funkce RCAS (Rail Collision Avoidance System) upozorňující na hrozící kolizi vlaků.

Vše potřebné na jednom místě

Nyní je NavTrain pasivní asistent, který funguje nezávisle na jakémkoli zabezpečovacím systému. Nevyžaduje ani úpravy železniční infrastruktury. “Všechno potřebné si veze strojvůdce v tabletu,” zdůraznil Stanislav Trtek s tím, že NavTrain je plně funkční ve všech typech železničních vozidel a na všech tratích od koridorů po lokálky. “Je to systém, ve kterém má strojvedoucí na jednom místě nejen informace o TTP a TJŘ (tabulce traťových poměrů a tabelárním jízdním řádu), ale rovněž důležité údaje o vlaku a jeho aktuálních technických parametrech předaných ze zprávy o brzdění,” přibližuje ředitel Odboru procesního inženýringu ČD Cargo Luděk Ehrenberger.

Klíčový systém při budování digitálního pracoviště

V běžném provozu NavTrain používá 1 700 strojvůdců ČD Cargo. Vývojáři reagují na jejich připomínky z provozu a systém se neustále rozvíjí. „Strojvůdci se s NavTrainem na trati cítí jistější. Pokud by přehlédli něco důležitého, NavTrain je na to upozorní,“ popsal předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Aplikace NavTrain prokázala svoji kvalitu a jako pomůcka pro strojvedoucí se ukázala jako velice užitečná. Také spolupráce s vývojovým týmem jak na straně ČD Cargo, tak na straně firmy Betrian je velice zdařilá a flexibilní a do budoucna nabízí obrovský potenciál k dalšímu rozvoji této pomůcky,“ doplňuje David Votroubek z prezídia Federace strojvůdců. 

Podle Luďka Ehrenbergera z ČD Cargo je NavTrain “klíčovým systémem v rámci konceptu budování digitálního pracoviště strojvedoucího. Naším cílem je postupně agendu strojvedoucího co nejvíce elektronizovat.”  

Betrian Group se kromě vývoje hardwaru, softwaru a digitalizace procesů od roku 2018 zaměřuje na drážní oblast. Vyvíjí technologie autonomního řízení vlaků, systém proti srážkám vlaků RCAS* a chytré asistenty pro bezpečnější jízdu vlaků. Svými inovacemi plánuje v budoucnu přispět k modernizaci evropského zabezpečení ETCS.

*RCAS (Rail Collision Avoidance System)

www.betriangroup.cz
www.navsuite.cz

Více informací poskytne:

Petr Sec
e-mail: petr.sec@betrian.cz
tel. +420 721 866 000

Sledujte naše novinky na Twitteru:  www.twitter.com/a_betrian

Na vývoji spolupracujeme

Funkce navrhujeme ve spolupráci se strojvůdci Federace strojvůdců České republiky

Federace strojvůdců ČR