Vesmírné technologie zajistí bezpečnější železnici, efektivně a levně

Tisková zpráva
V Brně 21. září 2022

Vesmírné technologie zajistí bezpečnější železnici, efektivně a levně

Tisková zpráva
V Brně 21. září 2022

Pendolino a osobní vlak s cestujícími jedoucí proti sobě. Podobná situace jako ta z 15. září u Zábřehu na Moravě už nemusí v budoucnu nastat. Selhání člověka i techniky totiž v mnoha situacích vyřeší sekundární bezpečnostní asistent. Jeho zavedení by ani nestálo astronomické sumy a lze jej nasadit do dvou let.

Sekundární zabezpečení je dnes standardem v letectví, používá se na i na moderních železnicích. Objevit se může i v České republice. Pomocí údajů ze satelitů evropských systémů Galileo a EGNOS a další techniky zpřesní určování polohy vlaků a zvýší bezpečnost na železnici.

Moderní digitální asistenty strojvůdců umožňuje grant Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) spolu s investicí brněnské skupiny Betrian Group.

„Pokud je lokomotiva vybavena navigační jednotkou NavCom, lze polohu vlaku zaznamenat s velkou přesností, a to až na desítky centimetrů. Samo o sobě to skýtá značný posun v bezpečnosti železničního provozu,“

Stanislav Trtek, Betrian

Hrozí kolize

S dalším vývojem technologií  – směrem k varování před nebezpečnými situacemi – může podle něj jít o základ budoucího sekundárního zabezpečovacího systému (RCAS). Vedlo by to také k omezení takzvané nedovolené jízdy, kdy se proti sobě jedoucí vlaky dostanou na stejnou kolej.

K chybě přitom může dojít kvůli selhání lidského faktoru, ale i v důsledku oprav, nebo technické závady. Právě k tomu podle předběžných závěrů došlo 15. září u Zábřehu na Moravě, kdy chyběly pouhé sekundy ke srážce Pendolina s osobním vlakem v úseku, kde se běžně jezdí rychlostí 120 km/h. 

Bezpečnostní asistent nejen pro České dráhy

Z grantového projektu může profitovat i skupina České dráhy, která zdarma získá desítky přesných polohovacích jednotek NavCom s údaji ze satelitů. Tyto jednotky lze navíc plně integrovat do navigace strojvůdců neboli NavTrain, kterou u Českých drah používají prakticky všechny nákladní vlaky.

„Teď je pro bezpečnost vlaků klíčové získat vedle celé skupiny ČD i součinnost dalších dopravců. Antikolizní systém RCAS zachytí z logiky věci tím více mimořádných událostí, čím více vlaků jej využívá,“ doplnil Stanislav Trtek.

Podle Daniela Lopoura z agentury EUSPA by určování polohy vozidel prostřednictvím družicové navigace mělo být na železnici standardem. „Možnosti evropských systémů Galileo a EGNOS se dosud na železnici nevyužívaly tolik, jako v jiných odvětvích dopravy. Zatímco integraci družicových navigačních systémů do ETCS provází stále řada překážek spojených zejména s certifikací, zavedení sekundárního asistenčního systému, který může plně využít potenciál kosmického programu EU je relativně levné a přínosy pro bezpečnost a efektivitu provozu jsou značné.“ K navázání spolupráce EUSPA s Betrianem Daniel Lopour dodal: „Těší nás, že se v následujících měsících bude i v České republice s podporou kosmického programu EU vyvíjet a testovat řešení, které může díky evropským družicím Galileo a EGNOS pomoci nadále zlepšovat bezpečnost na železnici, a že si i naši dopravci budou moci ověřit jejich užitečnost.“

Betrian Group

Betrian Group se kromě vývoje hardwaru, softwaru a digitalizace procesů od roku 2018 zaměřuje i na drážní oblast. Vyvíjí technologie autonomního řízení vlaků, systém proti srážkám vlaků RCAS (Rail Collision Avoidance System) a chytré asistenty pro bezpečnější jízdu vlaků. Svými inovacemi plánuje v budoucnu přispět k modernizaci evropského zabezpečení ETCS. Betrian Group vedle agentury EUSPA spolupracuje i s Evropskou vesmírnou agenturou ESA (European Space Agency).

www.betriangroup.cz
www.navsuite.cz

Více informací poskytne:

Petr Sec
e-mail: petr.sec@betrian.cz
tel. +420 721 866 000

Sledujte naše novinky na Twitteru:  www.twitter.com/a_betrian

Na vývoji spolupracujeme

Funkce navrhujeme ve spolupráci se strojvůdci Federace strojvůdců České republiky

Federace strojvůdců ČR